kalimberhk

每個人都一個音樂夢?可能有部分人小時候曾經想去學一種樂器,因某些原因望而卻步,將它暫時擱置下來,覺得自己對樂理 …

kalimberhk Read More »